Veri Güvenliği

Kritik bilgilerini korumak ve veri sızıntısını önlemek isteyen, aynı zamanda çeşitli standartlara ve yasalara uymak zorunda olan kurumlar için, CYBERROBIN  gerekli teknolojik altyapıyı sunmaktadır. Bununla birlikte kurumlarda bulunan veri sınıflandırmasını sağlıklı bir şekilde hayata geçirebilmek için çeşitli çözümler bulunmaktadır. Ancak bu çözümleri kullanan birçok kurumda, kritik verinin nasıl tespit edileceği, sınıflandırmanın nasıl yapılacağı ve veri güvenliğinin nasıl sağlanabileceği konusu net ve tanımlanmış değildir. Bu durum seçilen çözümlerin etkin bir şekilde kullanılması önünde bir engeldir. Bu sebeple sunduğumuz danışmanlık hizmetleri ve çözümlerimiz Firmalar için hayati niteliktedir.