Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK)

 

Veri güvenliği ile ilgili olarak Cyberrobin önemli çalışmalara imza atmış bir ekip ile çalışmaktadır. Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ile ilgili Kurum ve Kuruluşların her türlü danışmanlık hizmetini sağlamaktadır. İşin hukuki boyutunu da göz önünde bulundurarak, teknik önlemlerin en uygun şekilde alınması için Tam kapsamlı çözümler sunmaktadır. İşbirliği yaptığımız kuruluşların kanunda öngörülen cezai yaptırımlara uğramadan gerekli önlemleri almaları ve kanunla uyumlu hale gelerek çalışmalarını sürdürebilmeleri en büyük hedefimizdir.

6698 – Kişisel Verilerin Korunması Kanunu, 7 Nisan 2016 tarihinde resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Kanunun amacı kişisel verilerin işlenmesinde başta özel hayatın gizliliği olmak üzere kişilerin temel hak ve özgürlüklerini korumak ve kişisel verileri işleyen gerçek ve tüzel kişilerin yükümlülükleri ile uyacakları usul ve esasları düzenlemek olarak gösterildi.

Kanunun kapsamında; çalışan / müşteri bilgilerini işleyen tüm kurumlar Kanun’u uygulamakla yükümlü tutuluyor. Özellikle  büyük ölçekli şirketlerin ve Kurumların çok sayıda müşteri ve tedarikçiyle çalıştığını düşündüğümüzde veri güvenliği verinin temini ve korunması noktasında çok hayati bir konu olarak gözükmektedir.