Programlar

Neden Siber Güvenlik?

Veri Muhafazası, İşlenmesi, Yönetimi ve Korunması

Eğitim Süresi: 2 gün
Eğitim Kodu: CR01-A
Hedef Kitle: Yöneticiler, Liderler, BT uzmanları, bilgi güvenliği çalışanları, çalışanlar, yazılım geliştiriciler, öğrenciler.
Öngereklilik: Öngereklilik bulunmamaktadır.
Eğitim Amacı: Katılımcıların, kurumsal ve kişisel verilerin yönetimi sırasında dikkat edilmesi zorunlu olan hususlar ve siber güvenlik ilişkisi hakkında bilgilendirilmesi hedeflenmektedir.

Siber Güvenlik Yönetimi Eğitimi

Eğitim Süresi: 1 gün
Eğitim Kodu: CR01-B
Hedef Kitle: Bilgi teknolojilerini kullanan çalışanlar ve yöneticiler
Öngereklilik: Öngereklilik bulunmamaktadır.
Eğitim Amacı: Siber güvenlik temel kavramlarına giriş yaparak kurumsal düzeyde siber güvenlik yönetim uygulamalarına yönelik bir altyapı oluşturmaktır.

Siber Risk Yönetimi Eğitimi

1. Eğitim Süresi: 1 gün
2. Eğitim Kodu: CR01-C
3. Hedef Kitle: Yöneticiler, Liderler, BT uzmanları, bilgi güvenliği çalışanları, yazılım geliştiriciler, öğrenciler.
4. Öngereklilik: Siber Güvenlik Yönetimi/Gerekliliği Hakkında Temel Kavramlara Dair Bilginin Aktarılmış Olması.
5. Eğitim Amacı: Katılımcıların siber risk yönetiminin kapsamı ve siber güvenliğin odak noktasının IT altyapısının da ötesinde kapsayıcı kurumsal bir anlayşa kavuşturulması gereken kritik bir ihtiyaç olduğu hususunda bilgilendirilmelerinin sağlanması.

Temel Linux Eğitimi

1. Eğitim Süresi: 1 gün
2. Eğitim Kodu: CR02-A
3. Hedef Kitle: Bilgi güvenliği uzmanları, IT uzmanları, Network uzmanları, üniversite öğrencileri, Linux öğrenmek isteyen herkes.
4. Öngereklilik: Öngereklilik bulunmamaktadır.
5. Eğitim Amacı: Linux'un genel yapısı ve kullanımı hakkında bilgi vermek.

Uygulamalı Sızma Testi Eğitimi

1. Eğitim Süresi: 3 gün
2. Eğitim Kodu: CR03-A
3. Hedef Kitle: Bilgi teknolojilerini kullanan çalışanlar ve yöneticiler.
4. Öngereklilik: Öngereklilik bulunmamaktadır.
5. Eğitim Amacı: Sızma testi konusunda ilgili ve meraklı olan personele, uygulamalı olarak sızma testi metodolojisini tanıtmak.

Web Uygulama Güvenliği Eğitimi

1. Eğitim Süresi: 3 gün
2. Eğitim Kodu: CR04-A
3. Hedef Kitle: Bilgi güvenliği uzmanları, kurum içi sızma testi gerçekleştirmek isteyen BT uzmanları, profesyonel sızma testi gerçekleştirmek isteyen uzmanlar, ağ uzmanları, uygulama güvenliği uzmanları, öğrenciler.
4. Öngereklilik: Katılımcının temel Linux komutlarına hakim ve en az bir adet web programlama bilgisine sahip olması faydalı olacaktır.
5. Eğitim Amacı: Bu eğitim sonunda katılımcılar, web uygulamaları üzerinde bulunan zafiyetlerin nasıl tespit edilebilip kullanılabileceği öğreneceklerdir.

Kablosuz Ağ Güvenliği Eğitimi

1. Eğitim Süresi: 1 gün
2. Eğitim Kodu: CR04-B
3. Hedef Kitle: Bilgi güvenliği uzmanları, kurum içi sızma testi gerçekleştirmek isteyen BT uzmanları, profesyonel sızma testi gerçekleştirmek isteyen uzmanlar, ağ uzmanları, öğrenciler.
4. Öngereklilik: Katılımcının temel Linux komutlarına hâkim ve temel ağ bilgisine sahip olması faydalı olacaktır.
5. Eğitim Amacı: Kablosuz ağlara yönelik zafiyetler hakkında bilgi vermek ve bu zafiyetlerin istismar edilmesine dair yöntemleri uygulamalı olarak tanıtmak.

Siber Saldırı ve Uluslararası Yasal Boyut

1. Eğitim Süresi: 1 gün
2. Eğitim Kodu: CRH01-A
3. Hedef Kitle: Yöneticiler, Liderler, BT uzmanları, bilgi güvenliği çalışanları, yazılım geliştiriciler, katılmaya istekliler, öğrenciler.
4. Öngereklilik: Siber Güvenlik ve Siber Risk Yönetimi Konusunda Temel Kavramların Aktarıılmış olması faydalıdırı.
5. Eğitim Amacı: Katılımcıların siber savaş ve saldırılara dair mevcut ulusal ve uluslararası hukuk kurallarının siber ortama uygulanabilirliği, uluslararası siber yasa ve anlaşmaların önemi ve hangi konuları kapsadığı hususları hakkında bilgilendirilmesi hedeflenmektedir.

Yöneticilere Yönelik Sosyal Mühendislik Eğitimi

1. Eğitim Süresi: 1 gün
2. Eğitim Kodu: CRH02-A
3. Hedef Kitle: BT Yöneticileri, Sızma Testi Uzmanları, Kolluk Kuvvetleri, Devlet Çalışanları, Sosyal Bilimler Uzmanları.
4. Öngereklilik: Öngereklilik bulunmamaktadır.
5. Eğitim Amacı: Katılımcıların kendi dijital ayak izlerini belirlemeleri ve sosyal mühendislerin bu izleri kendi çıkarları doğrultusunda ne şekilde kullandıklarını konusunda farkındalık kazanmaları, bununla birlikte kurumları için alabilecekleri önlemleri belirleyebilmeleri beklenmektedir.

Siber Güvenliğe İlişkin Ulusal Yasal Düzenlemeler

1. Eğitim Süresi: 2 gün
2. Eğitim Kodu: CRH01-B
3. Hedef Kitle: Yöneticiler, Liderler, BT uzmanları, bilgi güvenliği çalışanları, yazılım geliştiriciler, öğrenciler.
4. Öngereklilik: Katılımcılarının siber risk ve tehditler konusunda temel kavramlar hakkında bilgilendirilmelerinin sağlanması.
5. Eğitim Amacı: Katılımcıların mevcut ulusal hukuk kurallarının siber ortama uygulanabilirliği, yasaların kapsamı ve tanıdığı yetkiler, harekat alanı ve sınırları/kısıtları hakkında bilgilendirilmesi hedeflenmektedir.

Adli Bilişim Teknikleri Eğitimi

1. Eğitim Süresi: 2 gün
2. Eğitim Kodu: CRHAB01-A
3. Hedef : Güvenlik uzmanları, güvenlik analistleri, güvenlik denetmenleri, adli bilişim uzmanları, sistem mühendisleri, sistem yöneticileri, ağ yöneticileri, bilgi güvenliği uzmanları, öğrenciler.
4. Öngereklilik: Katılımcılarının temel programlama ve sistem bilgisine sahip olmaları ve ulusal mevzuat hakkında temel bilgileri almış olmaları faydalı olacaktır.
5. Eğitim Amacı: Katılımcıların adlî bilişim süreçlerine hâkim olmalarını ve bir hukuku ilgilendiren bir siber olay meydana geldiğinde takip etmeleri gereken teknik süreçleri tanımasını sağlamak.

Zararlı Yazılım Analizi Eğitimi

1. Eğitim Süresi: 2 gün
2. Eğitim Kodu: CR05-A
3. Hedef Kitle: Güvenlik uzmanları, güvenlik analistleri, güvenlik denetmenleri, adli bilişim uzmanları, sistem mühendisleri, sistem yöneticileri, ağ yöneticileri, bilgi güvenliği uzmanları, öğrenciler.
4. Öngereklilik: Katılımcılarının temel programlama ve sistem bilgisine sahip olmaları faydalı olacaktır.
5. Eğitim Amacı: Katılımcıların zararlı yazılımlar ve çalışma yapılarını tanımaları; bu yazılımların analiz süreçleri, bu süreçlerde kullanılan yöntem ve araçlar hakkında genel bilgi sahibi olmaları hedeflenmektedir.

İleri Düzey Zararlı Yazılım Analizi Eğitimi

1. Eğitim Süresi: 3 gün
2. Eğitim Kodu: CR05-B
3. Hedef Kitle: En az orta seviyede bilgiye sahip zararli yazilm analistleri, bilgi güvenliği uzmanlari, adli bilişim araştirmacilari.
4. Öngereklilik: Katılımcıların programcılık ve zararlı yazılım analizi deneyiminin yanında Windows işletim sistemi, API, x86 mimarisi ve yaygın analiz araçları hakkında bilgi sahibi olmaları faydalı olacaktır.
5. Eğitim Amacı: Katılımcıların otomatize edilmiş hata ayıklayıcılar, standart dışı çalışan programların analizleri, güçlü korunan ikili dosyaların açılması, anti-reverse tekniklerini atlatma, veri şifreleme tekniklerini tanıma ve atlatma, gizli zararlıları yakalama ve analiz etme hakkında bilgi ve beceri sahibi olmaları hedeflenmektedir.

Android Mobil Güvenlik Eğitimi

1. Eğitim Süresi: 2 gün
2. Eğitim Kodu: CR05-C
3. Hedef Kitle: Bilgi güvenliği çalışanları, denetçiler ve mobil güvenlik hakkında bilgi sahibi olmak isteyen herkes.
4. Öngereklilik: Katılımcıların temel programlama, ağ ve linux bilgisine sahip olmaları yararlı olacaktır.
5. Eğitim Amacı: Katılımcıların mobil sistemlerin yapıları ve bulundurdukları güvenlik açıklıkları hakkında bilgi sahibi olmaları, mevcut zararlı yazılımların çalışma yapılarını inceleyerek güvenli kod geliştirmeye yönelmeleri hedeflenmektedir.

Siber Güvenlik Uzmanları İçin Kriptoloji Eğitimi

1. Eğitim Süresi: 1 gün
2. Eğitim Kodu: CRHABK01-A
3. Hedef Kitle: Bilgi güvenliği ve kriptolojiye ilgi duyan herkes.
4. Öngereklilik: Öngereklilik bulunmamaktadır.
5. Eğitim Amacı: Kriptolojinin temellerinin ve siber güvenlikteki uygulama alanlarının öğrenilmesi.

Sömürü Araçları (Exploit) Geliştirme Eğitimi

1. Eğitim Süresi: 2 gün
2. Eğitim Kodu: CRT01-A
3. Hedef Kitle: BT uzmanları, bilgi güvenliği çalışanları, yazılım geliştiriciler, öğrenciler.
4. Öngereklilik: Katılımcılarının temel programlama ve sistem bilgisine sahip olmaları faydalı olacaktır.
5. Eğitim Amacı: Katılımcıların exploitler, geliştirilmelerinde kullanılan araç, yöntem ve süreçler hakkında bilgi sahibi olmaları ve zero-day açık bulma yollarını öğrenmeleri hedeflenmektedir.

Sızma Testine Yönelik Python Eğitimi

1. Eğitim Süresi: 5 gün
2. Eğitim Kodu: CRT01-B
3. Hedef Kitle: BT uzmanları, bilgi güvenliği çalışanları, yazılım geliştiriciler, öğrenciler.
4. Öngereklilik: Katılımcılarının temel programlama ve sistem bilgisine sahip olmaları faydalı olacaktır.
5. Eğitim Amacı: Siber güvenlikte esnek çözümler getirebilmek için Python gibi bir programlama dilinden etkin olarak faydalanabilmek çok önemlidir. Dersin amacı, katılımcının sadece elindeki aracı kullanan değil, kod yazarak esnek çözümler getiren bir siber güvenlik araştırmacısı olmasını sağlamaktır.